Bitcoin Amsterdam za krízou eura – Bitcoin Magazine

Toto je úvodník od Adama Tahu. Podnikateľ s dvoma desaťročiami vládnych a podnikových financií. Zverejnenie: Bitcoin Magazine je organizátorom Bitcoin Amsterdam, ktorý spravuje BTC Inc.

Po straníckom prejave v prvý deň Bitcoin Amsterdam To je skvelé. BTC Inc vie, ako usporiadať párty v Miami, všetci sme videli veľký úspech Výročná konferencia o bitcoinoch tam. Teraz BTC Inc. odišla do Európy.

Musím sa priznať, že keď som prvýkrát počul o konferencii v Amsterdame, mal som určité pochybnosti. Mýlil som sa. Sedím tu Vestergas Miesto, vidím množstvo nadšenia a vzrušenia z Bitcoinu. Firmy, novinári, publikum, podnikatelia a iní sú z tejto konferencie nadšení.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *